Geen categorie
Lillian Nelissen
Geen categorie
4 min
1

De BeautyPlusBus; Fantastisch project van het Nationaal OuderenFonds

4 min
1

Zoals de traditie voorschrijft, hebben we ook nu weer (24 t/m 26 mrt. j.l.) een bezoek gebracht aan de Beauty Trade Special in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar hebben we o.a. kennis kunnen maken met een bijzonder project; de BeautyPlusBus.

Inleiding

Wat ondergetekende betreft, kwam dit bezoek niet alleen voort uit professionele belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen, producten, apparatuur e.d. maar ook omdat het Nationaal Ouderenfonds mij heeft uitgenodigd deze drie beursdagen iets te vertellen over de BeautPlusBus op een podium in hal 12. Voor diegenen onder de lezers die hierover nog nooit van hebben gehoord of gelezen wil ik dat graag hier nog eens kort herhalen omdat wij, van Beautydiscover, het toch wel belangrijk vinden dat dit “project” de aandacht krijgt en houdt van een groot publiek.

Hoe is dit plan ontstaan?

Vanwege de geboortegolf vlak na de tweede wereldoorlog zullen het aantal ouderen in onze samenleving steeds meer in aantal toenemen.
Om een van de vele bekende cijfers te noemen: het aantal 55 plussers in Nederland is op dit moment 4.1miljoen en van deze 55 plussers zijn maar liefst 200.000 mensen zeer eenzaam.
Doordat er op de gezondheidszorg en ouderenzorg immens wordt bezuinigd en de dagelijkse verzorging van ouderen in bejaarden- en verpleeghuizen eigenlijk beperkt wordt tot het hoog en hoog nodige en bovendien de maatschappij door allerlei oorzaken steeds meer geïndividualiseerd  wordt, zijn er veel ouderen die bijv. maar eens per maand bezoek krijgen. Kort samengevat: een groot aantal mensen is heel eenzaam. Eenzaamheid heeft een grote invloed op zowel geestelijk- als lichamelijk welzijn. O.a. hoge bloeddruk, stress en  depressie kunnen hiervan gevolgen zijn. Hierdoor verliezen heel veel mensen hun zelfvertrouwen wat weer van invloed is op het mee kunnen praten over hun eigen zorgzwaartepakket in het bejaarden- verpleeghuis. Door hen weer wat meer zelfvertrouwen te geven, proefondervindelijk bewezen door de persoonlijke toewijding tijdens dit verwenmoment behandeling in de BeautyPlusbus, krijgen ze weer meer zelfrespect wat niet alleen hun algehele gezondheid maar ook het beter kunnen meepraten over hun eigen verzorging met zich meebrengt.


Om deze ouderen nu een verwenmoment te bieden heeft het Nationaal Ouderenfonds met sponsoring van de Vriendenloterij een autobus in kunnen richten als schoonheid/nagel/massage salon. Deze bus heeft de naam: BeautyPlusBus gekregen. Deze bus rijdt door heel het land langs de eerder genoemde tehuizen waar de bewoners in de gelegenheid wordt gesteld (in samenspraak met de leiding of opgave door henzelf) een gratis verwenmoment (45 min.) te laten plaatsvinden.  Deze behandelingen worden, na de cliënt(e) zelf de soort behandeling te laten kiezen, uitgevoerd door een gediplomeerde schoonheidsspecialiste. De bus blijft op iedere plaats/dorp een dag staan en er kunnen van ’s morgens 10.00 uur tot 16.00 uur met een frequentie van 4 personen tegelijkertijd in totaal 24 personen behandeld worden. De bus is uitgerust met een lift zodat rolstoel gebonden ouderen of mensen met rollator geen moeite hebben binnen te komen. Daar waar nodig ondersteund en geholpen door de gastheer/chauffeur van de bus.

Resultaten

Ondergetekende heeft gehoord, gelezen maar ook zelf kunnen constateren dat de behandelde personen stralend de bus verlieten. Een en al lof wordt alom gehoord.

Toekomst plannen

Het ligt in de verwachting dat in 2040 bijna een kwart van de Nederlanders zal bestaan uit 55 plussers. Deze grote aantallen is de doelgroep voor de vakmensen in de verzorgende beroepen. Een slim mens is op de toekomst voorbereid; dus voor  schoonheidsspecialisten en/of zij die hiervoor belangstelling hebben of aan de opleiding hiervoor bezig zijn zullen deze ouderen een belangrijk deel van hun toekomstige klanten uitmaken,  met alle speciale wensen wat betreft huid- en lichaamsverzorging.

De oudere huid

heeft niet alleen speciaal aangepaste producten en behandelingsmethoden nodig maar eveneens aangepaste massages. Dit geldt bijv. zeker voor dagcrèmes waaraan een goede SPF (sun protection factor)zeker niet mag ontbreken. En in nachtcrèmes zullen o.a.stoffen moeten bevatten die het vochtgehalte van de huid op peil brengen.

Massages op zich zijn voor alle mensen heilzaam niet alleen voor de huid maar ook voor het lichamelijk welzijn. Wilt u over dit specifieke onderwerp (de huid als zeer belangrijk orgaan) meer lezen/weten? Kunnen wij u dit boek:  De Tastzin door A. Montagu (dermatoloog) van harte aanbevelen. Door ondergetekende wordt dit boek ook wel de bijbel van de schoonheidsspecialiste(e) genoemd.
Graag willen we hier nog enige belangrijke behandelingen, speciaal voor de oudere cliënt(e)noemen; zoals het modelleren en epileren van de wenkbrauwen en het ontharen. Vreselijk genoeg maar in veel bejaarden/verpleegtehuizen door tijd- en geldgebrek gedaan met een SCHEERAPPARAAT !
En tot slot wil ik graag uw aandacht nog eens vestigen op de speciale eisen die de oudere huid heeft t.a.v. de makeup en verzorging. In de onderstaande artikelen (zie links) kunt u het over dit onderwerp geschreven artikelen nog eens op uw gemak nalezen:

1. Makeup als u ouder wordt.

2. Couperose en Acne Rosecea

3. Anti-ageing, wat kunnen we er zelf aan doen

PROLONGATIE VAN HET BEAUTYPLUSBUS PROJECT

Om dit fantastische project te kunnen continueren is er geld nodig. Daarom is het Nationaal Ouderenfonds op zoek naar SPONSOREN bijv. van COSMETICA/MAKEUP MERKEN. Uiteraard zijn ook kleine giften van harte welkom!
Over eventuele reclame uitingen (bijv. op de BeautyPlusBus) is in dit verband altijd overleg mogelijk met het Nationaal OuderenFonds.

Ook is het eventueel mogelijk, voor hen die in opleiding zijn voor een vak in de verzorgende beroepen wat leermomenten op te doen tijdens dit project. Goed voor het leren kennen van het vak en de oudere medemens, maar eveneens ook voor de contacten tussen oud en jong.

Wilt u het YouTube filmpje hierover bekijken klik dan op deze link !

Reacties
Categorieën