Geen categorie
Lillian Nelissen
Geen categorie
5 min
0

Een bezoek aan Beauties.nu voor een kleurenanalyse en stijladvies

5 min
0

Een bezoek aan Beauties.nu voor een kleurenanalyse en stijladviesMet toestemming van de deelnemers, hierbij een artikel over een kleurenstyling en stijladvies dat werd uitgeloot onder de inschrijvingen van de nieuwsbrief van Beautydiscover.

Cindy Weijers, de prijswinnares van de inschrijving voor de Nieuwsbrief en ondergetekende (Beautydiscover journalist,

Marga Dobma) zijn, na goed overleg,  gezamelijk op donderdag 12 maart j.l. naar Beauties.nu in Pijnacker gereisd. Om de gewonnen prijs van Cindy (nl. het laten doen van een kleurenanalyse en stijladvies)  te laten doen door mevrouw Willeke van den Heuvel van Beauties.nu.

Cindy Weijers, prijswinnares inschrijvingen Nieuwsbrief Beautydiscover

Hier aangekomen worden we hartelijk ontvangen met als eerste een fijne lunch. Daarna gaan we met een voldaan gevoel lekker aan de slag.
Het is, lijkt ons, ook voor onze lezers misschien wel interessant eens te kunnen lezen hoe nu zo’n kleurenanalyse en stijladvies in zijn werk gaat.

Allereerst wordt Cindy’s gezicht door Willeke ontdaan van alle make-up en wordt ze voor een spiegel gezet zodat ze zelf ook goed kan meekijken.

Ze krijgt een wit mutsje over het haar en een witte omslagdoek om. Deze dient ervoor om heel goed te kunnen zien door welke van de verschillende kleuren de huid mooier (d.w.z. het minder zichtbaar worden van rode plekjes, adertjes, vlekjes en eventuele rimpeltjes/rimpels) wordt en door welke kleuren de zojuist genoemde huidafwijkingen nog beter zichtbaar worden. Deze laatste zijn dan vanzelfsprekend de kleuren die niet aan te bevelen zijn en dus niet in het juiste kleurenpalet zullen zitten.

Vervolgens krijgt Cindy, een voor een, van alle primaire kleuren, een doek voor haar gezicht gelegd.
Te beginnen bij echt wit gevikgd door diepzwart. Tegelijkertijd letten wij alle drie heel goed op naar huid om te kunnen zien wat het effect is van iedere kleur.

Voor Cindy was dat in het begin noch vrij moeilijk maar door een paar keer extra goed gewezen te worden waar ze precies naar moet kijken nl. naar de zichtbare effecten (zoals boven beschreven)van een bepaalde kleur ging het in de loop van het groeiend aantal kleuren ook voor haar steeds duidelijk zichtbaar worden welke kleur de huid mooier en welke kleur de huid juist minder mooi werd.

Nadat alle kleuren stoffen de revue zijn gepasseerd wordt er een duidelijke scheiding gemaakt in het geschikte kleurenpallet te weten:

De warme kleuren nl. het herfst– of lente kleurenpalet

Een bezoek aan Beauties.nu voor een kleurenanalyse en stijladvies2  Een bezoek aan Beauties.nu voor een kleurenanalyse en stijladvies3

herfst                                   lente

ofwel koele kleuren nl. het winter- of zomer kleurenpalet.

 Een bezoek aan Beauties.nu voor een kleurenanalyse en stijladvies4  Een bezoek aan Beauties.nu voor een kleurenanalyse en stijladvies5
winter                                                              zomer

De best definitie die hiervan gemaakt kan worden is:

Voor een warme kleur (rood, oranje, geel, de kleuren van de zon en van vuur): dat zijn kleuren met een groot gehalte aan rood, geel en oranje.
Voor een koele kleur : (blauw, groen, violet, de kleuren van water,lucht en groene weiden)    dat zijn kleuren met een groot gehalte aan blauw, groen, violet.
zoals blauw, groen en violet zijn de kleuren van water, lucht en weide.

In het geval van Cindy was het eigenlijk al vrij snel duidelijk dat haar huid er het mooiste en dus rustigste uitzag met koele kleuren.

Nu moest er nog gekozen worden tussen de twee koele kleurpaletten nl. Winter en Zomer.

Opnieuw werden alle kleuren van beide kleurentypen een voor een voor Cindy’s gezicht gelegd en werd er door ons alle drie gekeken waarvan de huid mooier werd en waarvan de huid minder mooi danwel teveel kleur van de doek in zich opnam.

Hierna werd er unaniem, uiteraard met instemming van de deskundige Willeke van den Heuvel gekozen voor de kleur die het mooiste is voor Cindy nl.: Het kleurenpallet van DE WINTER (koele kleuren).

Hierna werd de haarkleur van Cindy bekeken en of die in overeenstemming is met het favoriete kleurenpalet.

Overigens, maar dit geldt voor iedereen, zijn Willeke en ondergetekende het helemaal  eens dat zo veel mensen hun haren wel laten kleuren in een modekleur maar dat die modekleur hen helemaal niet mooi flatteert d.w.z. tot een zng. verkeerd kleurenpallet behoort. Verder zijn wij het er ook over eens dat veel kappers hieraan wel eens meer aandacht aan zouden mogen besteden !

Het blijkt dat Cindy in de onderste delen van haar overigens prachtige lange haar, nog resten heeft van wat “blonde”goedgekleurde punten. Een kleur die niet in haar kleurenpallet valt. Dus haar wordt aangeraden deze kleur niet meer in haar haar te doen.

Als voorbeeld neemt Willeke een pruik in een winterkleur die Cindy wordt opgezet. En wij zien duidelijk dat die kleur haar prachtig staat !.

Nu we weten dat Cindy er het mooiste uitziet met de kleuren van het winterpalet wordt ze met deze kleuren ook opgemaakt door Willeke. Want het is natuurlijk ook het mooiste deze kleuren in uw dagelijkse make-up kleuren te gebruiken. Hierbij moet worden opgemerkt dat dat eigenlijk alle kleuren van de verschillende make-up onderdelen betreft zoals: foundation, camouflage product, ogenschaduw, lippenstift, lipglos, oogpotlood of eyeliner.

Na een korte theepauze gaan we over tot het stijladvies van Willeke aan Cindy.

Een stijladvies houdt in het kort in:

Laten zien, aan de hand van het door het model te showen meegebrachte eigen kleding, lingerie enz. en modelkleding wat het mooiste staat bij het model.

Hierbij wordt rekening gehouden met het figuur. Bijv. of iemand, lang, klein, tenger of juist forsgebouwd is. Maar ook naar de juiste verhoudingen van de lichaamsdelen enz.

Hierbij is het belangrijk in uw achterhoofd te houden dat niemand perfect is en dat is maar goed ook !

Tijdens dit stijladvies wordt aan het model geleerd hoe door kleding de nadruk te leggen op mooie punten en de aandachtspunten (minder mooie punten) te corrigeren.

Door middel van een lichaamsanalyse wordt er bekeken of het lichaam in balans is en zo niet, met welke kledingstukken er wel een balans gekregen kan worden.

Er wordt gekeken naar de gezichtsvorm (belangrijk bij het kiezen van een kapsel en/of bril).

Nadat bij Cindy dit alles was bekeken, gepast en gemeten werd haar een persoonlijk (ingebonden) stijlboek door Willeke overhandigd. Hierin staat precies omschreven wat de beste en de minst geschikte kledingstukken zijn, welke kledingstijl het beste past bij de persoonlijkheid en welke kapsels en brilmonturen je het mooiste maken.

Cindy en ondergetekende waren heel enthousiast over deze leerzame maar vooral voor Cindy een dag waarop ze een heel andere kijk heeft gekregen op zichzelf.

Wij bedanken Willeke van den Heuvel van Beauties.nu heel hartelijk.

Wij kunnen een iedereen een kleur- en of stijladvies aanraden bij Beauties.nu.


Reacties
Categorieën